מרכז השירות בחדר הועד

חדר ועד הנדסה

מקלט בניין כיתות, קומת קרקע בסוף המסדרון

סמסטר חדש - שעות חדשות:

יום א': 09:45-15:45

יום ב': סגור

יום ג': 09:45-15:45

יום ד': סגור

יום ה': 10:45-15:45

טל: 03-6407812

tauvh@tauex.tau.ac.il

צור קשר

ועד הנדסה

 

›חדר הועד, ובו מרכז השירות, עומד לרשותכם בקומת הקרקע בבניין כיתות חשמל (וולפסון כיתות)

טלפון: 03-6407812

מייל: tauvh@tauex.tau.ac.il

ניתן ליצור קשר גם דרך טופס הפנייה באתר

פייסבוק:  ועד הנדסה

בעלי תפקידים בועד


דף קשר נציגים


מזכירויות

 

דף קשר באתר הפקולטה

 

אגודת הסטודנטים

 

ליצירת קשר עם המחלקות השונות באגודה:

ניתן ליצור קשר במרכז השירות בועד, בעמוד הועד בפייסבוק או בטופס הפנייה שמגיע למייל הכללי של הועד ומנותב לאדם המתאים.

 

אנחנו משתדלים להתייחס לכל פניה במהירות וברצינות, אם לא קיבלתם מענה בזמן סביר נא לפנות למזכירת הועד

 

טופס פנייה , נא לציין את נושא הפנייה במפורט: