מבנה הועד ומחלקות

ועד הנדסה הינו גוף התנדבותי הנשען כולו על סטודנטים מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

פעילויות הועד מרוכזות לפי מחלקות, לכל מחלקה יש רכז.

רכזי המחלקות נעזרים בפרויקטרוים ומתנדבים על מנת להוציא לפועל יוזמות ואירועים.

יו"ר הועד מרכז  את כלל הפעילות ואחראי לתכנון לטווח ארוך, תקציב וייצוג הועד באגודת הסטודנטים ובאירועים מול הפקולטה

פרויקטורים - סטודנטים שמתנדבים באופן קבוע במחלקות ומקבלים אחריות לפי  יכולתם

נציגי כיתות - מרכזים ומטפלים בבעיות פרטניות של הכיתה מול הפקולטה, ובעזרת נציגי המחלקה האקדמית.

מתנדבים - סטודנטים שמתנדבים בפעילויות באופן חד פעמי או בצורה לא מחייבת

תמיד יש מקום לעשות עוד ולהתנדב,

אתם יכולים לעזור באירועים הקרובים או ליזום פרויקט ולרוץ איתו - דברו עם הרכזים!

התנדבות באירועים קרובים

 

דפי המחלקות

 

ניתן ליצור קשר במרכז השירות בועד, בעמוד הועד בפייסבוק או בטופס הפנייה שמגיע למייל הכללי של הועד ומנותב לאדם המתאים.

 

אנחנו משתדלים להתייחס לכל פניה במהירות וברצינות, אם לא קיבלתם מענה בזמן סביר נא לפנות למזכירת הועד

 

טופס פנייה , נא לציין את נושא הפנייה במפורט: